Bekken(bodem)check na de bevalling

Postpartum consult bekkenfysiotherapie: bekken(bodem)check
Minder dan de helft van de vrouwen zoekt hulp bij klachten die gerelateerd zijn aan een bekken(bodem)-disfunctie. Vrouwen met risico op bekken(bodem)-disfuncties krijgen in de huidige peripartumzorg nog geen geïndiceerde preventieve adviezen en therapie. Om deze zorg te verbeteren en ten behoeve van de preventie en reductie van bekken(bodem)klachten zijn door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) de Postpartum Screeningsvragenlijst en het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie ontwikkeld.
Op deze pagina geven we uitleg over de inhoud van de Screeningslijst, de mogelijke adviezen en een beschrijving van het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie.
Om een grotere groep vrouwen duidelijk te kunnen maken wat de vragenlijst en het consult inhouden zullen ze voor de postpartum-vrouw bekend worden onder de naam de Bekken(bodem)check.

Wat houdt de Postpartum Screeningslijst in? 
De online Postpartum Screeningslijst brengt de aanwezigheid van klachten en prognostische factoren in kaart bij de postpartum-vrouw. De Postpartum Screeningslijst focust op vijf aandachtgebieden:

  • Urine-incontinentie,
  • Anale incontinentie,
  • Prolapsklachten,
  • Pijnklachten rond het bekken/de bekkenbodemregio 
  • En de daarmee samenhangende beperkingen in het dagelijks leven
De PostpartumScreeningslijst is beschikbaar via de consumentenwebsite van de NVFB www.bekkenfysiotherapie.nl en www.bekkenbodemcheck.nl en wordt door de vrouw zelf ingevuld..  

Uit de score van de Postpartum Screeningslijst volgt een gericht advies: 
  • Universele preventie (groen): De vrouw zonder klachten en met laag risico op bekken(bodem)klachten krijgt via de website informatiefolders aangeboden met tips en adviezen en heeft geen verdere begeleiding nodig. Als de vrouw hierna nog vragen heeft kan ze een afspraak maken voor een Postpartum Consult bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
  • Selectieve preventie (oranje): De vrouw zonder klachten en met een verhoogd risico op bekken(bodem)klachten krijgt het advies om een afspraak te maken voor een Bekken (Bodem) Check (het Postpartum Consult) bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.  
  • Zorggerelateerde preventie (rood): De vrouw met klachten in de bekken(bodem)regio krijgt het advies een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te consulteren voor onderzoek en behandeling.