Arbeidsfysiotherapie

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut??
De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten.
De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces. De arbeidsfysiotherapeut werkt voornamelijk als behandelaar vanuit de fysiotherapiepraktijk.

Waarom een arbeidsfysiotherapeut inschakelen?
Met het inschakelen van een arbeidsfysiotherapeut krijgt de medewerker deskundige begeleiding in het herstel van zijn klachten in de context van zijn werkomstandigheden.
Begeleiding door een arbeidsfysiotherapeut levert een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving op. Het voorkomt of verkort het ziekteverzuim van de medewerker waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparicitpatie en arbeidproductiviteit.

Hoe gaat de arbeidsfysiotherapeut te werk?
De arbeidsfysiotherapeut werkt op verwijzing van een bedrijfsarts, arboprofessional, huisarts of medisch specialist. De behandeling van de medewerker vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en/of binnen de organisatie van de medewerker.
De arbeidsfysiotherapeut brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de medewerker in kaart. Hieronder valt een taak/handelingsanalyse van de functie. Indien de klachten van de medewerker een relatie hebben met de werkomstandigheden van de medewerker, volgt een werkplekonderzoek.
Op grond van de uitkomsten van de intake en het onderzoek, stelt de arbeidsfysiotherapeut een plan van aanpak op. Na overleg met betrokken partijen voert de arbeidsfysioterapeut het plan uit.
Hij rapporteert zijn bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de verwijzer en werkgever. De arbeidsfysiotherapeut werkt multidisciplinair samen met bedrijfsarts, leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

Welke kosten zijn te verwachten?
Een gedeelte van de kosten valt onder de vergoeding van de aanvullende verzekering van de medewerker.
De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de medewerker op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever.