3 Kinderfysiotherapie

Elke patiënt verdient de beste zorg. Hiervan zijn we ons elke dag bewust en we zetten ons daarom met professionaliteit en passie in om op zoek te gaan naar de beste en snelste oplossing voor de hulpvraag van uw kind.

Uniek voor Apeldoorn is ons grote team kinderfysiotherapeuten. Ons team wordt gevormd door ervaren kinderfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten i.o.
Samen vormen zij de pijlers onder Kinderfysio-Apeldoorn®

Wat doet een kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen (baby's, peuters, jonge kinderen, oudere kinderen en pubers) tussen 0 en 16 jaar.
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?
Als een kind doorverwezen wordt naar de kinderfysiotherpeut volgt eerst een intake.
Door middel van informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen, gecombineerd met een onderzoek en gestandaardiseerde tests, ontstaat een volledig beeld over het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal wat speciaal ontwikkeld is om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders die, op die manier, de behandeling bij de dagelijkse verzorging kunnen betrekken.
Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

Vergoeding kinderfysiotherapie:
Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.
De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van het wettelijke eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Indicaties bij baby's en peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische voorkeurshouding zuigeling
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen.
 • Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.
Indicaties bij jonge kinderen:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalings problematiek
 • Jeugdreuma
Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Indicaties bij oudere kinderen:
Motorische ontwikkelingsachterstand
DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie voor plassen of ontlasting
 • Obstipatieklachten
Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.