1 Revalidatie na COVID

Het Corona virus heeft een grote invloed op onze samenleving en een besmetting kan soms ernstige gevolgen hebben. Als u besmet bent geweest kunnen wij u begeleiden en helpen bij het opbouwen van uw fysiek functioneren.
Voor patienten die in de thuissituatie of na ontslag van ziekenhuisopname (en eventueel in een revalidatiesetting verder hebben gerevalideerd en nu weer thuis zijn) zijn hersteld van COVID-19 besmetting hebben we ism andere disciplines (oa ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie/POG GGZ) een protocol opgesteld op basis van de huidige standaarden en richtlijnen.

De uitgangspunten voor revalidatie zijn:

 • U staat bij ons centraal en u krijgt een programma op maat: afhankelijk van klachten en fysiotherapeutische zorgbehoefte.
 • Goede samenwerking met andere diciplines is cruciaal en indien nodig en gewenst schakelen wij in samenwerking met uw huisarts (die de zorg coordineert) andere disciplines in.
 • Binnen de fysiotherapie (afhankelijk van uw beperking/klachten) richten wij ons met name op:
  • ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) en participatie
  • spierkracht en balans
  • uithoudingsvermogen
  • coachen belasting-belastbaarheid en energie verdeling
  • ademhaling en ontspanning
  • gedoseerd belasten
Eerste zes weken:
De eerste zes weken behandelen wij (op afstand of in de praktijk) de eventueel aanwezige beperkingen in het dagelijks functioneren. Het bewegend functioneren staat centraal.
Na zes weken:
Aan de hand van de afgenomen testen wordt het maatprogramma opgesteld.