Bel ons op: +31 (0)55 - 522 5553

Betalingsvoorwaarden

 • Informatie:
  • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering (mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten). Uw wettelijke eigen risico wordt hiermee niet aangesproken. Kijk voor de specifieke voorwaarden en vergoedingen in uw polis..
  • Fysiotherapie bij een chronische indicatie (het wettelijke overzicht volgens de lijst Borst) wordt vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basis verzekering.
  • Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
  • Indien u niet aanvullend bent verzekerd krijgt u via UwNota.nl een rekening die u zelf dient te betalen. Vanwege Europese regelgeving worden acceptgiro's op termijn afgeschaft en ontvangt u een nota zonder acceptgiro. U kunt de betaling voldoen via internetbankieren (de benodigde gegevens staan op de nota) of via een overschrijvingsformulier van uw bank.
 • Betalingsvoorwaarden FysioNU
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  • Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
  • Bron: KNGF/175334/juni 2008
 • Betalingsvoorwaarden infomedics
  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door uw nota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn Zorgverzekerings- maatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl.

Uwnota.nl (*) verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland.

De zorgverlener heeft haar vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan uwnota.nl. Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.


(*) Uwnota.nl is een handelsnaam van Infomedics Factoring B.V.