Algemene informatie en WGBO

Huisregels:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in het pand of buitenterrein (b.v. auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen gehoor of buiten onze openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Vergoeding fysiotherapie
 • De verzekering vergoedt de behandeling indien u hiervoor aanvullend bent verzekerd. Kijk voor de specifieke voorwaarden in uw polis.
 • Alleen voor de basisverzekering geldt het wettelijk eigen risico.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van pakket in de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • De behandeling voor een chronische indicatie (lijst Borst) worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basis verzekering.
 • Indien u niet aanvullend bent verzekerd, krijgt u van ons een factuur, welke u zelf dient te betalen. Informatie over de betalingsvoorwaarden vind u hier.
  • Infomedics verzorgd namens FysioNU de facturering.
  • Gegevens Infomedics:
   • Contact voor patiënten
    Telefonisch: 036 - 20 31 900
    Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
    E-mail: rekening@infomedics.nl
    Postadres: Postbus 60108 | 1320 AC Almere
 • De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Kwaliteitsregister
 • Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk FysioNU zijn geregistreerd in het BIG register en in het register van Keurmerk Fysiotherapie. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen. Een aantal therapeuten zijn ook lid van het KNGF.

WGBO
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 • In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten.
  • Enkele belangrijke rechten voor u zijn:
   • recht op informatie over de behandeling
   • toestemming voor een medische behandeling
   • recht op privacy (zie privacy statement) en geheimhouding
   • recht op inzage dossier
  • Wij vragen van u:
   • dat u de therapeut duidelijk, eerlijk en volledig informeert, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven
   • de adviezen van de therapeut op te volgen; bv het oefenprogramma voor thuis
   • dat u de reacties op het onderzoek/ de behandeling terug koppelt aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.