Stagiaire

Fysiotherapeut i.o.

FysioNU levert graag een bijdrage aan de toekomstige generatie algemeen fysiotherapeuten en gespecialiseerde fysiotherapeuten en biedt daarom de mogelijkheid om stage te lopen en ervaring op te kunnen doen in de praktijk. FysioNU wil door het beschikbaar stellen van stage plekken mede bijdragen in de beroepsontwikkeling van de fysiotherapie.

Een stagiaire heeft in principe de mogelijkheid om bij ieder van de therapeuten mee te mogen lopen en onder begeleiding ook fysiotherapeutische handelingen uit te mogen voeren. Wij vragen u altijd, voorafgaand de behandeling, om toestemming voor deelname van de stagiaire aan het intake gesprek, onderzoek en/of behandeling. Indien u geen prijs stelt op het aanwezig zijn van een stagiaire bij uw behandeling dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem.

Elke stagiaire wordt door ons intensief begeleid. Een van onze therapeuten neemt als begeleidend fysiotherapeut de volledige verantwoordelijkheid op zich. Indien u van mening bent dat de behandeling door de stagiair niet volgens wens verloopt dan vragen wij u dit te melden aan de begeleidend fysiotherapeut. De begeleidend fysiotherapeut kan de behandeling weer overnemen en zal uw opmerkingen meenemen in de gesprekken met de stagiaire om de kwaliteit van uw behandeling en het leerproces te waarborgen.