Mieke van der Ree

Fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut

Dry-Needling in de bekken-, buik- en bilregio
Echografie buik-bekkenregio

Klachtenfunctionaris FysioNU vanuit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

BIG nummer: 19034783504