Jan-Nanning de Kroon

Fysiotherapeut, Manueel therapeut

Manuele therapie bij kinderen
Klachtenfunctionaris FysioNU vanuit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

BIG nummer: 19034235904