Nieuws


Een aanvullende zorgverzekering: overdaad of noodzaak?

31 december, 2022     Door

Met de feestdagen voor de deur is het weer tijd voor bezinning. Bezinning over werk, relaties, hobbies en ... verzekeringen. Inflatie is overal voelbaar en het ziet er niet naar uit dat de prijzen snel gaan dalen. Is het slim om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, of kun je prima uit de voeten met basiszorg? De keuze voor een aanvullende verzekering is altijd afhankelijk van je persoonlijke wensen en behoeften, je gezondheid, je daginvulling, je toekomstplannen en natuurlijk je portemonnee. Om je een bewuste keuze te laten maken die past bij jouw situatie, informeren we je zo goed en volledig mogelijk over de voor- en nadelen van een aanvullende zorgverzekering. Dat doen we aan de hand van drie invloedrijke factoren: geld, risico's en zelfredzaamheid.
 

GELD:
Misschien wel de belangrijkste reden om wel of geen aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Zorg die niet standaard vanuit de basisverzekering wordt vergoed - zoals fysiotherapie - kost geld. Fysiotherapie wordt alleen onder  bepaalde  voorwaarden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld als je een chronische aandoening hebt. In de meeste gevallen wordt fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. Voldoe je niet aan de voorwaarden die je basisverzekering stelt en wil je toch fysiotherapie, dan moet je de behandeling volledig zelf betalen. De behandeltarieven zijn hoger als je geen aanvullende verzekering hebt. Via je aanvullende zorgverzekering profiteer je van de afspraken die wij met zorgverzekeraars hebben gemaakt. In 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Maar je betaalt een extra bedrag voor een aanvullende verzekering boven op de verplichte basisverzekering, je  vaste,  maandelijkse lasten zijn lager wanneer je geen aanvullende verzekering afsluit. Heb je toch fysiotherapie of andere zorg nodig, dan ben je op jaarbasis waarschijnlijk duurder uit dan wanneer je wel een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Daarnaast kan fysiotherapie duurdere zorg, zoals een operatie, voorkomen.
En, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gaat een beroep op je aanvullende verzekering niet ten koste van je eigen risico.
 
RISICO’S
De keuze om wel of geen aanvullende zorgverzekering af te sluiten hangt af van de (gezondheids)risico's die je loopt. Verwacht je dat je het komende jaar aanvullende zorg zoals fysiotherapie nodig gaat hebben of acht je die kans klein? Als je gezond bent, ben je misschien geneigd om geen aanvullende verzekering af te sluiten. Toch loop je ook dan risico op klachten in het bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een actieve leefstijl zoals sporters. Bewegen is gezond, maar vergroot ook het risico op blessures. Juist als je graag sport is een blessure heel vervelend. Veel blessures verdwijnen op den duur vanzelf, maar fysiotherapie  kan het herstel wel versnellen en verbeteren.
Een goede risicoanalyse is nodig om bewust te kiezen voor een zorgverzekering die bij jou past. Kijk daarbij niet alleen naar je huidige gezondheid om in te schatten hoeveel risico je loopt, maar ook naar je leeftijd, leefstijl en dag invulling. Gezondheid is (helaas) geen onaantastbaar bezit.
 
ZELFREDZAAMHEID

De waarde die je hecht aan zelfstandigheid  pleit zowel voor als tegen een aanvullende zorgverzekering. Je kunt zelf veel doen om gezondheidsklachten te voorkomen. Op internet is van alles te lezen over een gezonde leefstijl. Krijg je toch klachten?  Dan heb je niet altijd zorg nodig. Bij een blessure of andere klachten aan het bewegingsapparaat zijn er allerlei oefeningen te vinden die je zelfstandig kunt doen.Zelfredzaamheid en vertrouwen in het eigen herstelvermogen kan een reden zijnom geen aanvullende verzekering af te sluiten. Tegelijkertijd kan zelfredzaamheid een reden zijn om wel een aanvullende verzekering af te sluiten. Ondanks je klachten wil je bijvoorbeeld snel weer aan het werk of op vakantie en niet afhankelijk zijn van familie of mantelzorg. Professionele zorg zoals fysiotherapie kan je herstel aantoonbaar bevorderen, waardoor  je sneller zelfstandig kunt functioneren.
 
Een aanvullende zorgverzekering: overdaad of noodzaak?

Belangrijk is dat je bewust nadenkt over een zorgverzekering die bij jouw situatie past. Weeg je budget, gezondheidsrisico's en mate van zelfredzaamheid hierin mee. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is geen absolute  noodzaak, maar wel verstandig. Ieder mens loopt in meer of mindere mate risico op blessures of andere (pijn)klachten  in spieren of gewrichten. Omdat fysiotherapie meestal niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, bespaart een aanvullende verzekering je op termijn geld, zorgen en frustratie.
 
Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zorg dan dat je in elk geval vóór 1 februari 2023 en nieuwe basisverzekering afsluit. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dat jaar. Daarmee voorkom je een boete. Stap je voor je aanvullende verzekering over naar een andere verzekeraar?  Dan moet je misschien een medische verklaring  of gezondheidsverklaring invullen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar je op basis van die verklaring mag weigeren. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan. FysioNU heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Daardoor worden behandelingen vanuit je aanvullende  verzekering zonder omwegen vergoed.
 
 
Vragen?
Twijfel je nog  of heb je specifieke vragen  over de basis- of aanvullende zorgverzekering? Op DeFysiotherapeut.com vind je meer informatie over (aanvullende) verzekeringen en de dekkingen voor fysiotherapie.