Bel ons op: +31 (0)55 - 522 5553

EPD

FysioNUEPD= Elektronisch Patiënten Dossier

Wij maken binnen onze praktijk gebruik van het EPD van FysioRoadMap.
Hierin worden alle wettelijk verplichte gegevens uit de anamnese, het onderzoek, de eventuele vragenlijsten en meetinstrumenten, maar ook van ons handelen, het behandelverloop en onze verslaglegging aan verwijzers geprotocolleerd vastgelegd.
De dossiervorming is in overeenstemming met de richtlijn van het KNGF betreffende het fysiotherapeutisch methodisch handelen.
Omdat FysioNU een Plus- en Top-praktijk is, doen we dit op een uitvoerige wijze. Dit kost veel tijd, maar we proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

Om uw gezondheid, uw klachten en de voortgang te objectiveren, maken we gebruik van vragenlijsten.
Wij kunnen u vragen enkele vragenlijsten alvast thuis in te vullen. De vragenlijsten kunnen per e-mail worden verzonden. De gegevens worden versleuteld waardoor uw privacy is gewaarborgd.
Uw dossier is niet door derden in te zien. U kunt inzage vragen in uw dossier wanneer u dat wilt.